Ngạ Quỷ - Ghoul Season 1

17219 lượt xem. 19/09/2018

Thám Tử Ma - The Ghost Detective

16775 lượt xem. 11/09/2018

Đêm Ký Ức - Forgotten

342 lượt xem. 31/08/2018

Thèm Khát - Thirst

11408 lượt xem. 27/08/2018

Ngoại Cảm - The Second Sight

9831 lượt xem. 23/08/2018

Tài Khoản MaMa - Net I Die

10069 lượt xem. 21/08/2018

Đơn Côi - Alone

11419 lượt xem. 20/08/2018

Ký Sinh Trùng - Deranged

1040 lượt xem. 23/07/2018