Nhà Trọ Kinh Hoàng - Vacancy

15759 lượt xem. 16/01/2019

Kẻ Đột Nhập - Door Lock

16964 lượt xem. 14/01/2019

Lồng Chim - Bird Box

16503 lượt xem. 03/01/2019

Cuồng Dại - Wor

17626 lượt xem. 24/12/2018

Ma Nữ Báo Oán - The Wrath

17546 lượt xem. 14/12/2018

Sát Nhân Máu Lạnh - Cold Fish

17558 lượt xem. 12/12/2018

Vòng Xoắn Ốc - Uzumaki

17236 lượt xem. 05/12/2018

Sát Nhân Cống Ngầm - Manhole

17105 lượt xem. 15/11/2018